TEORI KEPIMPINAN MUDA BERKESAN P.K.T

Anak-anak yang dilatih untuk menjadi pemimpin harus mempunyai beberapa ciri-ciri keberkesanan dalam diri mereka. Apabila kita sebut pemimpin muda, maka jelas yang kita bayangkan anak-anak yang mempunyai daya pimpin yang tinggi. IQ Class Management menggariskan 3 ciri kepimpinan muda yang berkesan iaitu;
  1. PATUH; yang memerlukan setiap mereka orang yang patuh kepada arahan, tahu untuk mematuhi arahan siapa dan tahu mengapa arahan itu harus dipatuhi.
  2. KETUA; dibina sifat ketua dalam diri anak-anak dengan cara menjadikan mereka ketua, elakkan mereka dari bergaul dengan rakan-rakan yang selalu menimbulkan masalah, ajar mereka untuk menegur kesalahan, ajar mereka untuk ubah diri mereka serta, ajar mereka untuk menguasai ilmu pengarahan yang baik.
  3. TELADAN; sentiasa menjadi contoh ikutan orang lain. 

Follow by Email

BERSAMA KAMI