PERUNDING LATIHAN KAMI


Johari bin Hamzah, 34 tahun
  • Sebagai Perunding Latihan dan Motivasi (PLM) IQ Class Management
  • Juga ahli dalam FaDélaT Team of Trainers IQ Class Management
  • Dan Penasihat Facilitating and Development Team (FaDélaT) IQ Class Management
  • Graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam pengkhususan Perbandingan Agama
  • Bersama IQ Class Management semenjak ia mula beroperasi pada tahun 2006.Mohd Azali bin Mohd Nor, 29 tahun
  • Sebagai Perunding Latihan dan Motivasi (PLM) IQ Class Management
  • Juga ahli dalam FaDélaT Team of Trainers IQ Class Management
  • Dan Jurulatih Facilitating and Development Team (FaDélaT) IQ Class Management
  • Graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Senibina pengkhususan Lanskap
  • Bersama IQ Class Management semenjak tahun 2010

Follow by Email

BERSAMA KAMI