PRODUK CERAMAH

IQ Class Management bersama barisan FaDélaT Team Of Trainers merupakan barisan penceramah kami yang berpengalaman. Jangka masa produk ceramah adalah di antara 1 jam sehingga 2 jam. Produk ceramah adalah interaktif dan merupakan metodologi yang kami gunakan untuk memastikan komunikasi sehala dalam sesi ceramah biasa menjadi lebih menarik dan pembelajarannya lebih berkesan melalui beberapa aktiviti pembelajaran melalui pengalaman. Pelbagai modul produk ceramah yang telah kami bangunkan untuk pelbagai peringkat umur yang memberikan penekanan dalam aspek motivasi, kepimpinan, sahsiah, kemahiran belajar, pengurusan masa, pengurusan tekanan, keibubapaan serta kerohanian. Kami juga bersedia menerima sebarang permintaan tajuk ceramah dan modul atas keperluan. Antara tajuk-tajuk ceramah yang telah kami bangunkan di bawah tema-tema adalah seperti berikut;

Tema Motivasi
  1. Ceramah Motivasi Cinta
  2. Ceramah Pecutan Akhir
  3. Ceramah Strategi Kecemerlangan
  4. Ceramah Kerjaya

Tema Kemahiran Belajar
Tema Sahsiah Jati Diri
Tema Kepimpinan
Tema Keibubapaan

Tema Kemahiran Insaniah

  1. Ceramah '24'
  2. Ceramah Pengurusan Tekanan

Follow by Email

BERSAMA KAMI