PRODUK BENGKEL

Kami memperkenalkan 2 jenis bengkel latihan dan bimbingan iaitu bengkel setengah hari iaitu bengkel yang berlangsung selama 5 jam dan bengkel sehari yang berlangsung selama 9 jam. Bengkel adalah hasil gabungan beberapa sesi ceramah dan aktiviti bermodul bagi memberikan impak lebih tinggi berbanding ceramah interaktif. Bengkel membolehkan peserta kami mendengar ceramah dan pada masa yang sama melalui proses pengalaman lebih panjang dan lebih menarik perhatian. Bengkel akan dimulai dengan sesi ceramah yang menjadi matlamat besar yang ingin disampaikan sepanjang ia berlangsung dan disusuli dengan ceramah atau aktiviti yang bersesuaian. Kami telah membangunkan pelbagai modul-modul bengkel yang merangkumi bengkel motivasi, kepimpinan, kemahiran belajar, pengurusan diri, keibubapaan, kekeluargaan, sahsiah dan kerohanian. Kami juga bersedia membangunkan modul-modul yang bersesuaian dengan permintaan pelanggan. Bengkel terbahagi kepada 2 tempoh waktu iaitu;

  1. Bengkel Setengah Hari serta;
  2. Bengkel Sehari
Modul Bengkel Setengah Hari atau 5 jam;

Follow by Email

BERSAMA KAMI