SRI AL-AMIN GOMBAK

31 Januari 2015, Gombak Selangor - IQ Class Management sekali lagi diberikan kepercayaan pula oleh Sekolah Rendah Islam Al-Amin untuk mengadakan Bengkel Kepimpinan Muda Berkesan setelah Bengkel Asas Kepimpinan Muda dianjurkan pada tahun lepas. Bengkel ini dihadiri oleh 40 orang kepimpinan muda dan dibimbing oleh Perunding Utama Latihan dan Motivasi IQ Class Management, Encik Kamarul Azami dan Perunding Latihan dan Motivasi IQ Class Management, Encik Johari.

Follow by Email

BERSAMA KAMI