PRA-SYARAT FASILITATOR MUSLIM 3


PRA-SYARAT FASILITATOR MUSLIM 3


Punya Cita-cita Yang Jelas

Fasilitator Muslim harus sedar, sejak mereka kecil, jauh di dalam lubuk hati mereka telah diperdengarkan cita-cita tentang kehidupan beragama dan bertuhan. Cita-cita ini tidak harus padam dan disamping cita-cita besar ini, harus ada juga cita-cita lainnya yang menuju ke arah cita-cita yang besar.

Sebagai contohnya, ada diantara kita yang bercita-cita untuk menjadi peguam. Sebelum kita berjaya menjadi seorang peguam, pasti ada impian-impian atau cita-cita yang kita perlu capai sebelumnya bukan? Ya, begitu jugalah apabila kita menjadi Fasilitator Muslim. Maka, di dalam kelompok bimbingan mereka harus ada penetapan cita-cita dan matlamat yang sepatutnya mereka penuhi dan capai.


Sentiasa Mengajak Kepada Kebaikan

Memberikan nasihat dan peringatan adalah tugas hakiki seorang fasilitator. Penegasan positif seperti ini harus ada dan ia adalah keperluan pada setiap tutur kata seorang Fasilitator Muslim itu. Katanya bak mutiara dan sentiasa menjadi harapan dan ditunggu-tunggu oleh kelompok bimbingannya.

Follow by Email

BERSAMA KAMI