Pengumuman Blog Baru

Alhamdulillah, atas hasrat untuk lebih banyak menulis di blog ini sebagai latihan untuk saya melahirkan buku-buku tulisan yang bercorak motivasi dan latihan baik secara rohani, jasmani, emosi mahupun intelektual, sebuah lagi blog telah dibina khusus untuk mengumpul apa sahaja corak penulisan, samaada penulisan bebas mahupun dari buku atas tujuan untuk merancakkan lagi pembacaan saya dan para pembaca juga menimbulkan perasaan minat untuk bersama dengan ilmu pada setiap masa.


Blog "Ilmu; Meneroka, Mengubah, Menilai dan Mengevolusi" terhasil adalah atas satu matlamat untuk melahirkan generasi yang hati dan pemikirannya tercorak ke arah menjadi insan yang holistik. Apa yang akan diteroka, diubah, dinilai dan dievolusikan?


Sudah tentulah hati dan pemikiran kita. Kehidupan seorang manusia amat bergantung kepada pembentukan hati dan pemikiran kita.


Hati perlu meneroka tentang kehidupan sebagai manusia dengan ditambah ilmu tentang Yang Maha Pencipta. Hati perlu diubah bersesuaian dengan perintah Allah terhadap manusia melalui ilmu yang kita terima. Melalui hati, harus dapat menilai, bukan sekadar melihat dengan mata sahaja. Hati biarlah ia dievolusi dari keadaan hati seorang manusia yang kebiasaannya kepada hati seorang manusia biasa yang luar biasa akhlak dan usaha dakwahnya.


Pemikiran perlu diteroka melalui ilmu yang jitu. Melalui ilmu, pemikiran akan berubah menjadi lebih peka dan kehadapan. Jadikanlah ilmu untuk menilai kehidupan dengan kematangan pemikiran agar hidup menjadi lebih bermakna dan pemikiran itu pasti terevolusi sekiranya ia digunakan dengan baik dan akhirnya melahirkan insan yang strategis dan matang dalam tindakan dan kehidupan.


SELAMAT MENYINGGAH DAN MEMBACA DI BLOG INI

http://artikelkamz.blogspot.com

Follow by Email

BERSAMA KAMI