CARA PEMBAWAKAN FASILITATOR DI DALAM PROGRAM-PROGRAM YANG BERLAINAN

Oleh: Kamarul Azami bin Mohd Zaini
Perunding Utama Latihan dan Motivasi IQ Class Management
Untuk IIUM Facilitator Team (IIUM Kuantan)


Fasilitator kerapkali dibincangkan sebagai pemudahcara, pembimbing dan penasihat. Mereka juga dikenali sebagai guru, abang atau ketua di dalam sesuatu kumpulan LDK. LDK pula didefinasikan sebagai kumpulan dinamik atau satu kelompok kumpulan peserta yang sentiasa membawa perubahan dan peningkatan bermula dari pertemuan pertama sehinggalah sebelum menamatkan kursus, latihan atau program. Fasilitator dan peserta LDK merupakan dua entiti yang saling berkait dan bersandaran diantara satu sama lain. Tiada fasilitator maka tidak bergeraklah kumpulan LDKnya bahkan tiada ahli LDKnya maka fasilitator itu tiadalah membawa erti apa-apa. Persoalannya, bagaimana pula jika fasilitatornya gagal berfungsi dengan baik di dalam kumpulan LDKnya?


Fasilitator merupakan salah satu pendekatan atau medium dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Memahami konsep dakwah ini adalah penting dalam usaha untuk menjadi seorang fasilitator yang berfungsi dengan baik. Konsep bimbingan dalam kaunseling iaitu “membantu orang lain untuk membantu diri sendiri” adalah pendekatan yang paling tepat untuk kita istilahkan dalam isu ini. Keadaan inilah yang perlu kita sedar dan selami iaitu apabila kita bercakap atau memberikan nasihat, telinga yang paling hampir dengan mulut kita ialah telinga kita sendiri. Jadi jawapannya ialah, kita juga perlu perbuat apa yang diperkatakan.


Kegagalan pembawakan seorang fasilitator di dalam program adalah disebabkan oleh gagalnya diri mereka sendiri untuk menjelmakan sedikit bayangan tentang apa yang mereka perkatakan. Ia merupakan permasalahan sikap terhadap diri mereka sendiri. Sikap sambil lewa terhadap tanggungjawab fasilitator, sikap bermudah-mudah, budaya ‘takpe’ dan ‘oklah tu’. Sikap ini terbentuk adalah disebabkan hilangnya matlamat dasar dalam setiap perilaku manusia disebabkan oleh rutin. Akhirnya mereka melupakan apakah tanggungjawab mereka di dalam LDK serta di dalam program tersebut.


Apabila seorang fasilitator bekerja mengikut kerutinan, maka mereka hanya akan melakukan sesuatu tanpa matlamat dan halatuju. Maka, semua perilaku, tatacarakerja serta tingkahlaku adalah tidak terancang, tidak punya sasaran, membuta tuli, tiada persiapan dan tidak rasional. Rutin ini juga akhirnya membelenggu pemikiran fasilitator yang menyebabkan minda mereka ibarat berada di dalam kotak yang tertutup. Keadaan ini menjadikan mereka ini sangat takut untuk mencuba dan menghasilkan bentuk pemikiran atau pembawakan yang baru. Rutin menjadikan manusia tidak kreatif dan kurang inovatif. Tidak berani untuk menyuarakan kejujuran hati mereka dan akhirnya amanah sebagai seorang fasilitator yang diharapkan mula menjadi tawar dan tidak berfungsi dengan baik.


Akhirnya, segala tugas kita menjadi sia-sia bukan hanya kepada peserta di dalam kelompok LDK kita tetapi juga kepada diri kita. Kita akhirnya tidak berjaya meningkatkan kredibiliti kita sebagai fasilitator apatah lagi mungkin sebagai Muslim. Masa yang diperuntukkan Allah selama 3 hari 2 malam itu akhirnya menjadi suatu pembaziran dan bertambah malang lagi apabila masa itu tidak dapat dikembalikan. Oleh yang demikian, para fasilitator yang ingin menjadikan pembawakan mereka berkesan dalam program-program yang berlainan disarankan supaya;

1. Memperbetulkan sikap anda dalam kehidupan anda seharian. Setiap perkara baik motivasi, jatidiri mahupun kepimpinan merupakan elemen kehidupan kita semua. Tidak sepatutnya kita bermasalah terhadapnya.

2. Sediakan minda yang tepat untuk program yang sepatutnya. Ketahui permintaan program melalui objektif program mereka.

3. Perancangan yang mantap sebelum program. Lakukan sedikit pembacaan dan persiapan secara strategis untuk segala perkara yang mungkin berlaku.

4. Berfikir secara kreatif dan inovatif. Ambillah risiko untuk membuat kelainan dan perubahan. Kita tidak sepatutnya berada pada tahap ‘status quo’.

5. Letakkan dalam minda kita bahawa, inilah masa kita yang paling perlu untuk dimanfaatkan sepenuhnya agar tidak disia-siakan hanya disebabkan kelewahan kita.


Kekalkan dalam diri kita tiga ciri orang yang berkredibiliti iaitu;

1. Sifat jujur, amanah, boleh dipercayai serta berpegang pada janji.

2. Melakukan kerja pada tahap yang terbaik dan paling cemerlang pencapaiannya.

3. Sentiasa kreatif dan inovatif dalam setiap pekerjaan.


Semoga diberkati Allah."Manusia akan binasa kerana 2 sebab; putus asa dan bangga diri."

Follow by Email

BERSAMA KAMI